Terms and Conditions

 

You are using the Free Edition of ParosAPP. For extensive information on Paros, GO PRIME with our comprehensive Greek Travel App featuring the full editions of Paros and 25 more Greek islands & Athens.

more…

 

Όροι Χρήσης
Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία του eatNdo Greece(www.eatndo.com), το οποίο αποτελεί με τη σειρά του ένα Project και μια Πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας:
Μεταθέατρο
Δημοφώντος 13
Τρίκαλα 42100 – Ελλάδα
ΑΦΜ: 997437210
ΔΟΥ:Τρικάλων
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Νακόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 699 654 6601
Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, φωτογραφιών ή video μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

To Network eatNdo (www.eatndo.com) προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να αναζητήσει από την βάση δεδομένων του, μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο, ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (εταιρείες κλπ) χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης πληκτρολογώντας τον νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας.
Μπορεί να εντοπίσει στον γεωγραφικό χάρτη που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο πού ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, να προωθήσει στον Επαγγελματικό μας Οδηγό τα δικά του στοιχεία (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων του.

Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μία από τις σχετικές Κατηγορίες. Η καταχώρηση είναι πληρωτέα, έναντι μια συμβολικής τιμής με δεδομένο πως ο σκοπός του Project είναι να προωθήσει και να προβάλλει κύρια τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο Παροχής Υπηρεσιών.
Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα ανάρτησης μια επιχείρησης, ενώ για κάθε άλλη επιχείρηση που επιθυμεί να αναρτήσει χρεώνεται ανάλογα την κάθε φορά.
Ο αριθμός για τις Αναρτήσεις Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων είναι Απεριόριστος και δεν περιλαμβάνει έξτρα χρεώσεις πέραν της ετήσιας Συνδρομής.
1) Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της υπηρεσίας υποχρεούται να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν είναι επιτρεπτή η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.
2) Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και άρθρα) που εμφανίζονται και είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων.
Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλο ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται.
Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή τους σχετικούς χάρτες.
Συγκεκριμένα , ως προς τις φωτογραφίες που αποστέλλονται από τους χρήστες με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης οι χρήστες χορηγούν στο eatNdo μια απλή άδεια χρήσης και συγκεκριμένα ανάρτησης των φωτογραφιών στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.
Κάθε χρήστης που αποστέλλει τις φωτογραφίες δηλώνει ότι αυτές αποτελούν έργο δικό του ή ότι συναινεί ο νόμιμος δικαιούχος για την ανάρτηση τους χωρίς να παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων των ανωτέρω φωτογραφιών.

3) Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο παρέχονται όπως δίνονται από τον χρήστη. To To Network eatNdo δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών ούτε ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς και To To Network eatNdo (www.eatndo.com) δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών φθορές που υποστεί το συνολικό ή μέρος του εξοπλισμού ή λογισμικού κάθε χρήστη κατά την διάρκεια της πλοήγησης στον Διαδικτυακό τόπο ή εκτός.

4) To Network eatNdo δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές.
Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει ο Επαγγελματικός Οδηγός, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ελάττωμα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης ή αναβάθμισης .
Ο χρήστης δηλώνει ότι συναινεί με τέτοια μέτρα, τα οποία συνήθως πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα. To To Network eatNdo δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσης ή της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας και των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο.

5) Τα links («σύνδεσμοι») που περιλαμβάνει To Network eatNdo προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ελέγχονται από τρίτους φορείς και παρέχονται για την διευκόλυνση των χρηστών χωρίς να υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή να αποδέχεται το περιεχόμενο τους.
Χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα του Επαγγελματικού μας Οδηγού ο οποίος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Κατά συνέπεια, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση του για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.

6) To Network eatNdo συμπεριλαμβάνει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών τα οποία συλλέγονται, κατοχυρώνονται, οργανώνονται, αποθηκεύονται ενδεικτικά και επεξεργάζονται έχοντας στόχο να παρέχεται η υπηρεσία και η προώθηση των προϊόντων του Επαγγελματικού μας Οδηγού και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν.
Συνεπώς, οι συμπεριλαμβανόμενοι χρήστες συναινούν προς τον Επαγγελματικό μας Οδηγό (www.eatndo.com) για την επεξεργασία των δεδομένων τους όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

7) Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@eatndo.com . Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί την διαγραφή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων από το eatNdo θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ανωτέρω τρόπο.
Ειδικότερα, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα του Επαγγελματικού maw Οδηγού στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@eatndo.com
Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή To Network eatNdo δεν παραλάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό του σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

8) To Network eatNdo έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχει, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.eatndo.com. Η χρήση του eatNdo προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

9) Κάθε Συνδρομή δίνει στον Χρήστη/ Συνεργάτη της Εφαρμογής το δικαίωμα να δημοσιεύσει 1 (μία) αγγελία/επιχείρηση. Για τη δημοσίευση δεύτερης επιχείρησης ή έστω της ίδιας επιχείρησης με διαφορετικές φυσικές διευθύνσεις, απαιτούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί χρήστη. – ΜΗΝ ανεβάζετε περισσότερες από μια επιχειρήσεις μέσα από τον ίδιο λογαριασμό. Δεν θα δημοσιεύονται!
10) Κάθε χρήστης/συνεργάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει απεριόριστο αριθμό εκδηλώσεων (events) και δραστηριοτήτων (Activities) χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.